Elektroprojekcia / Výroba rozvádzačov| Loja Elektro

Elektroprojekcia / Výroba rozvádzačov

 Dôsledne analyzujeme zákazníkove požiadavky na projekt. Analyzujeme skutkový stav alebo ak je nový projekt navrhneme čo najlepšie riešenie aby zákazník bol spokojný.

 Zastrešujeme výrobu rozvádzačov a montáž rozvádzačov podľa Vašej alebo nami precíznej vytvorenej dokumentácie v súlade s Euróspkymi normami, všetky súčiastky a zariadenia ktoré používame a montujeme sú certifikované od známych svetových výrobcov. Modernizujeme staré výrobné linky, technológie, zariadenia s novými bezpečnostnými prvkami a riadiacou jednotkou. .


Elektroprojekcia / tvorba elektro dokumentácie

 • technologických a výrobných procesov ako sú dopravníkové systémy, baliaca technika a iné,
 • merania a regulácie MaR, riadiacich systémov pre štandardné riešenia ako sú kotolne, výmenníkové stanice, vzduchotechnika, merače tepla a vody a iné,
 • precízne vypracovanie elektro dokumentácie programom Eplan P8 Professional,
 • viacjazyčné spracovanie elektro dokumentácie,
 • dodržovanie noriem STN EN 61 439, STN EN 62 208, STN EN 60 529, IEC 60 204, ATEX,
 • výstupy vo formáte .pdf a .xls (Excel),
 • údržba a servis dokumentácie počas celej doby životnosti zariadenia.

Rozsah projekcie a ich zameranie

 • štúdie, odborné posudky a odhady,
 • realizačné projekty,
 • projekty skutkového stavu,

Výroba rozvádzačov

 Pri výrobe rozvádzačov sa orientujeme predovšetkým na individuálnych požiadaviek zákazníka. Ak zákazník nie je schopný, alebo nechce tak radi navrhneme my riešenie.

 • výroba rozvádzačov nízkeho napätia do 1000 V,
 • typového a atypického prevedenia, oceľoplechové,
 • skriňové, rozvádzače do potravinárstva,
 • pre technologické zariadenia, meranie a reguláciu, primeselnej výroby - dopravy,
 • odskúšanie rozvádzačov a následné vydanie certifikátu o zhode,
 • Revízie elektrických zariadeni,
 • v prípade požiadavky aj montáž a oživenie na mieste.

Služby môžete využiť buď komplexne s elektrodokumentáciou a s programom riadiacej jednotky, alebo jednotlivo.

Fotogaléria: